Istotną kwestią jest to, czy decydujesz się na pisanie pozwu samodzielnie, czy też potrzebujesz pomocy. Możesz oczywiście skorzystać z pomocy adwokata, który będzie Cię również reprezentował przed sądem. Jeśli Cię na niego nie stać, możesz uzyskać orzeczenie sądu, w którym przyzna Ci pełnomocnika z urzędu.

To właśnie adwokat ma za zadanie pilnować, byś nie znalazł się w pułapce systemu.

Wybór adwokata należy przynajmniej rozważyć. Wbrew przeróżnym opiniom widocznym na stronach i forach internetowych, zatrudnienie adwokata nie jest wyrzuceniem pieniędzy w błoto. Adwokat ma za zadanie nie tylko reprezentować stronę przed sądem, ale przede wszystkim pilnować tego, by cała procedura – od treści pozwu, przez wnioski dowodowe, przesłuchanie biegłych i inne czynności procesowe aż do wyroku – przebiegała zgodnie z prawem. Czyli byś nie był ze względów proceduralnych postawiony w takiej sytuacji, że nie będziesz w stanie udowodnić tego, że jesteś innej niż wpisano w akcie urodzenia płci, a to tylko dlatego, że spóźnisz się z czymś, zapomnisz o czymś, stwierdzisz że to nieważne i zostawisz sobie na później i nie będziesz w stanie odtworzyć przed sądem spójnej linii procesowej. To właśnie adwokat ma za zadanie popierać Twoje stanowisko, pomagać Ci, trochę podpowiadać, ale przede wszystkim ma pilnować, byś nie znalazł się w pułapce systemu.

Decydując się na skorzystanie z pomocy adwokata, oszczędzasz sobie stresu z tego powodu, że zawalisz coś związanego z procedurą. Prawdą jest, że można poradzić sobie samemu i że przeprowadzenie sprawy nie jest w sumie trudne. Jest to jednak sprawa bardzo ważna, której przegranie raz na zawsze zamknie drogę do zmiany płci prawnej (powaga rzeczy osądzonej).

Jeśli więc zdecydujesz się na skorzystanie z pomocy adwokata, ale nie stać Cię na jego opłacenie, możesz – jeszcze przed wytoczeniem powództwa – złożyć do sądu wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego.

W takim wniosku musisz opisać dlaczego potrzebujesz adwokata, czyli że zamierzasz swoich rodziców pozwać w trybie artykułu 189 k.p.c. o ustalenie, że jesteś określonej (Twojej) płci. Musisz również umotywować wniosek – podobnie jak w przypadku kosztów sądowych – i dołączyć znane Ci już oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym.

O przydzielenie adwokata możesz wystąpić jeszcze przed napisaniem i wniesieniem pozwu. Możesz też wystąpić o to na każdym etapie postępowania przed sądem, przy czym jeżeli jesteś zwolniony z kosztów, to wystarczy, że złożysz wniosek ustnie do protokołu (podczas rozprawy) lub na piśmie, a gdy nie jesteś zwolniony z tych kosztów, musisz złożyć oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym.