Złóż do sądu wniosek o wyznaczenie kuratora, którego pozwiesz w zastępstwie zmarłego rodzica. Wskaż osobę, która Twoim zdaniem dobrze reprezentowałaby Twojego zmarłego rodzica. Może to być ktoś z rodziny, może to być Twój były nauczyciel, może to być ktoś, kto z jednej strony będzie Ci przychylny, ale z drugiej strony zrozumie rolę, którą będzie miał w procesie – czyli reprezentację nieżyjącej osoby.

Zrób to PRZED złożeniem pozwu i poczekaj cierpliwie na decyzję sądu. Naturalnym jest, że to kuratora, wraz z drugim żyjącym rodzicem, będziesz musiał pozwać. Nie ma możliwości wyznaczenia kuratora wewnątrz procesu (po złożeniu pozwu), a przynajmniej nie powinno jej być, ponieważ zmarli nie mają zdolności sądowej. Oznacza to, że nie mogą być pozywani i nie mogą pozywać.

Sąd może stanąć na stanowisku, że zmarły nie może mieć ustanowionego kuratora. Kuratela bowiem jest instrumentem prawnym, który rozciąga się na zajmowanie się sprawami osób żyjących, które nie są w stanie poradzić sobie z jakichś powodów z samodzielnym ich prowadzeniem. Sądy z powodu własnego wygodnictwa wolą jednak ustanawiać kuratorów niż mierzyć się z problemem takim, jak rozdźwięk pomiędzy spadkobiercami w obrębie jednej masy spadkowej.

Złóż wniosek o ustanowienie kuratora PRZED złożeniem pozwu. To kuratora będziesz musiał pozwać.

Tu musisz wiedzieć o tym, że jako zstępny swoich rodziców wraz ze swoim rodzeństwem, drugim rodzicem tworzycie podstawowy krąg ustawowych spadkobierców. Oznacza to tyle, że wszelkie prawne obowiązki, w tym również uprawnienie do reprezentowania interesu związanego z Twoim zmarłym rodzicem, macie właśnie Wy.

Teoretycznie sąd może wniosek o ustanowienie kuratora oddalić, a w uzasadnieniu napisać, że zmarły ma spadkobierców, których można pozwać. W takim wypadku powinieneś zaskarżyć postanowienie o odmowie wyznaczenia kuratora, podnosząc że nie możesz pozwać wszystkich spadkobierców, gdyż Ty też się do ich kręgu zaliczasz. W odpowiedzi na Twoje zażalenie nadejdzie postanowienie sądu apelacyjnego, który w uzasadnieniu odniesie się do tego zarzutu i być może wskaże jak należy postąpić.

Na wstępie jednak najlepiej złożyć wniosek o ustanowienie kuratora (chociaż w moim przekonaniu jest on bzdurą).

Pamiętaj o tym, żeby wpłacić opłatę od tego wniosku – to tylko 60 zł i nie warto wnosić o zwolnienie z tej opłaty, ponieważ przedłuży to jedynie prowadzenie postępowania.

Po otrzymaniu decyzji sądu możesz zacząć przygotowywać pozew.