Wniesienie powództwa wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty od pozwu. W sprawach o ustalenie Twojej płci opłata ta wynosi 600 złotych. Jeżeli Cię nie stać, możesz w pozwie lub razem z pozwem (jednak nie później niż z chwilą złożenia pozwu) złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Do wniosku powinno być dołączone oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym.

Zwolnienie z kosztów uzyskasz najpewniej wtedy, gdy sąd dojdzie do przekonania, że bezwzględnie nie stać Cię na ich opłacenie. Że nie posiadasz majątku (np. mieszkania), z którego spieniężenia mógłbyś je opłacić i że robisz wszystko, by żyć i egzystować normalnie na poziomie finansowym, a nie z Twojej winy nie jesteś w stanie tego dokonać.

Nie dostaniesz zwolnienia gdy: jesteś leniem, nie chce Ci się pracować, masz dom lub mieszkanie lub jakieś drogie ruchomości (np. zbiór drogich znaczków). Oczywiście wszystko zależy od sytuacji. Mając wielki dom, możesz uzyskać zwolnienie, gdy umotywujesz czemu nie możesz go sprzedać. Mając zbiór znaczków, możesz podnieść, że to pamiątka rodzinna. Ale jeżeli jesteś leniem, nic nie pomoże. Zwolnienia nie dostaniesz.

Zwolnienie z kosztów uzyskasz najpewniej wtedy, gdy sąd dojdzie do przekonania, że bezwzględnie nie stać Cię na ich opłacenie.

Uwaga. Jeżeli pracujesz i się uczysz (także gdy studiujesz niestacjonarnie), utrzymujesz się samodzielnie i wynajmujesz mieszkanie, sąd dość chętnie zwolni Cię z kosztów.

Wypełnij oświadczenie zgodnie z prawdą i napisz, dlaczego Cię nie stać na opłacenie kosztów procesu, dlaczego nie możesz pracować, dlaczego nie masz dochodu itd. Opisz wszystko. Dobrze by było, gdyby sąd widział, że starasz się zarabiać i odkładać pieniądze, ale nie jesteś w stanie – czyli na przykład, że szukasz pracy, jesteś zarejestrowany_a w urzędzie (co z punktu widzenia samego ubezpieczenia zdrowotnego ma głęboki sens). Nie zbywaj sądu, pisz krótko i zwięźle, ale podawaj wszystkie potrzebne informacje. Nie bój się, że treść Twojego wniosku dostanie się w niepowołane ręce, bo tak na pewno nie będzie. Opisz wszystko i spokojnie poczekaj na decyzję.

To Ty chcesz, by sąd zapewnił Ci proces za darmo – czyli by zapłaciło za niego państwo. Musisz więc pokazać sądowi, że Cię nie stać nie dlatego, że jesteś leniem, tylko dlatego, że Twoja sytuacja życiowa rzeczywiście nie pozwala na to, byś zarobił. Możesz tu spokojnie napisać, że osoby transseksualne są dyskryminowane na rynku pracy (choćby dlatego, że występuje dysonans pomiędzy wizerunkiem osoby, a danymi w dowodzie osobistym) i że właśnie ta sprawa, która ma się toczyć, ma ułatwić Ci funkcjonowanie w społeczeństwie.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26. lutego 2014 roku określa wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Nie korzystaj z innych druków.