Na jednej z rozpraw, pod sam koniec, albo w wyznaczonym na ten cel terminie zostanie ogłoszony wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd okręgowy najpewniej orzecze, że Ty jesteś płci takiej, jak wnosiłeś w pozwie. Orzecze też o kosztach.

Następnie sąd przedstawi krótkie motywy rozstrzygnięcia, w których zreferuje swoje obserwacje i sposób analizy materiału dowodowego, który doprowadził do konkretnego orzeczenia.

Wyrok korzystny

To już koniec sprawy. Jedyne, co musisz zrobić, to za kilka tygodni wybrać się do sądu i uzyskać odpis wyroku z klauzulą prawomocności.

Oczywiście będzie tak przy założeniu, że nikt z drugiej strony nie wniesie apelacji. Gdyby Twoi rodzice chcieli apelować w aspekcie kosztów, poproś, by w apelacji wyraźnie zaznaczyli, że zaskarżają wydany wyrok w części dotyczącej kosztów sądowych. To spowoduje, że część główna uprawomocni się bez przeszkód. Gdyby rodzice chcieli apelować od całego wyroku, czeka Cię rozprawa apelacyjna w Sądzie Apelacyjnym.

Wyrok niekorzystny

W przypadku problemów nie awanturuj się, wysłuchaj wszystkiego do końca. W przypadku, gdy wyrok jest niekorzystny – i tylko wtedy – wnieś od razu na rozprawie o uzasadnienie. Jeżeli nie zrobisz tego na rozprawie, masz na to siedem dni od ogłoszenia wyroku, przy czym pierwszym dniem terminu jest dzień po ogłoszeniu. Jeżeli termin kończy się w dniu ustawowo wolnym od pracy (sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy), wypada on w kolejnym dniu. Tak więc jeżeli wyrok ogłoszono w piątek, a w kolejny piątek jest święto państwowe, to termin do wniesienia wniosku wypada najpóźniej w sobotę (nadanie na poczcie listem poleconym). Dzień ustawowo wolny w trakcie trwania terminu nie przedłuża go.

Od momentu otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem masz 14 dni na wniesienie apelacji. Przepisy k.p.c. dopuszczają wyznaczenie Ci adwokata na każdym etapie postępowania (jeżeli oczywiście Cię nie stać). Może się to zdarzyć także wtedy, gdy złożysz w celu jego pomocy przy sporządzeniu apelacji.

Uwaga. Jeśli niekorzystny dla Ciebie wyrok utrzyma się w mocy, bądź uprawomocni wobec niewniesienia apelacji, żaden sąd nigdy już nie sprostuje na podstawie tych samych dowodów (a o nowe będzie trudno) Twojego aktu urodzenia.